ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵੇਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਛੋਟਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਨੀ
ਹਾਇਮਹੋਲਡ ਲੀਵਰ ਬਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾName
ਘਰ ਲਿਫਾਇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਿਲਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਛੋਟਾ ਹੁੰਡਮੈਂਟ ਲੀਵਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਬਰੈਂਡ ਕੰਪਿਨੀName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵਾਟਰ ਕੋ., ਲੀਟੀ ਜੀ!

ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ Name ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ, http://pun.lcslhgg.com 'ਤੇ ਸਥਿਤ, ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵੇਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਛੋਟਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਨੀ
ਹਾਇਮਹੋਲਡ ਲੀਵਰ ਬਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾName
ਘਰ ਲਿਫਾਇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਿਲਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਛੋਟਾ ਹੁੰਡਮੈਂਟ ਲੀਵਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਬਰੈਂਡ ਕੰਪਿਨੀName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵਾਟਰ ਕੋ., ਲੀਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੋ.

ਕੂਕੀਜ਼:
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ onlineਨਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵੇਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਛੋਟਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਨੀ
ਹਾਇਮਹੋਲਡ ਲੀਵਰ ਬਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾName
ਘਰ ਲਿਫਾਇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਿਲਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਛੋਟਾ ਹੁੰਡਮੈਂਟ ਲੀਵਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਬਰੈਂਡ ਕੰਪਿਨੀName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵਾਟਰ ਕੋ., ਲੀਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.

ਇੱਕ ਕੂਕੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵੈਬ ਪੇਜ ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿ .ਟਰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਕੂਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ assignedੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜਾ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪਿਕ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. ਇਹਨਾਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਡੀਓ ਡਿਸਪਲੇ ਵਿੰਡੋ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ.

ਲਾਇਸੈਂਸ:
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, Name ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵੇਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਛੋਟਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਨੀ
ਹਾਇਮਹੋਲਡ ਲੀਵਰ ਬਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾName
ਘਰ ਲਿਫਾਇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਿਲਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਛੋਟਾ ਹੁੰਡਮੈਂਟ ਲੀਵਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਬਰੈਂਡ ਕੰਪਿਨੀName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵਾਟਰ ਕੋ., ਲੀਟੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵੇਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਛੋਟਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਨੀ
ਹਾਇਮਹੋਲਡ ਲੀਵਰ ਬਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾName
ਘਰ ਲਿਫਾਇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਿਲਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਛੋਟਾ ਹੁੰਡਮੈਂਟ ਲੀਵਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਬਰੈਂਡ ਕੰਪਿਨੀName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵਾਟਰ ਕੋ., ਲੀਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:

ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵੇਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਛੋਟਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਨੀ
ਹਾਇਮਹੋਲਡ ਲੀਵਰ ਬਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾName
ਘਰ ਲਿਫਾਇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਿਲਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਛੋਟਾ ਹੁੰਡਮੈਂਟ ਲੀਵਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਬਰੈਂਡ ਕੰਪਿਨੀName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵਾਟਰ ਕੋ., ਲੀਟੀ
ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਜਾਂ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵੇਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਛੋਟਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਨੀ
ਹਾਇਮਹੋਲਡ ਲੀਵਰ ਬਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾName
ਘਰ ਲਿਫਾਇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਿਲਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਛੋਟਾ ਹੁੰਡਮੈਂਟ ਲੀਵਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਬਰੈਂਡ ਕੰਪਿਨੀName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵਾਟਰ ਕੋ., ਲੀਟੀ
ਤੋਂ ਵੇਚੋ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਓ ਜਾਂ ਉਪ-ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮੱਗਰੀ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵੇਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਛੋਟਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਨੀ
ਹਾਇਮਹੋਲਡ ਲੀਵਰ ਬਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾName
ਘਰ ਲਿਫਾਇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਿਲਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਛੋਟਾ ਹੁੰਡਮੈਂਟ ਲੀਵਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਬਰੈਂਡ ਕੰਪਿਨੀName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵਾਟਰ ਕੋ., ਲੀਟੀ
ਤੋਂ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵੇਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਛੋਟਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਨੀ
ਹਾਇਮਹੋਲਡ ਲੀਵਰ ਬਰੈਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾName
ਘਰ ਲਿਫਾਇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਿਲਾ ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਛੋਟਾ ਹੁੰਡਮੈਂਟ ਲੀਵਰ ਨਿਰਮਾਤਾName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਬਰੈਂਡ ਕੰਪਿਨੀName
ਘਰ ਐਲੀਵੇਟਰ ਕੰਪਿਨੀName
ਵਿਲਾ ਹੋਮ ਐਲੀਵਾਟਰ ਕੋ., ਲੀਟੀ
ਤੋਂ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੰਡੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ

ਹਿੱਸੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. Name ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ, ਸੰਪਾਦਿਤ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਟਿੱਪਣੀਆਂ Name, ਇਸਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ. ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ, Name ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ, ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ.

Name ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ:

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹਨ;
ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਪੇਟੈਂਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ.
ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ Name ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ, ਫਾਰਮੈਟਾਂ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ.

ਸਾਡੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਿੰਗ:
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ;
ਖੋਜ ਇੰਜਣ;
ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਗਠਨ;
Onlineਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿਤਰਕ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
ਸਿਸਟਮ-ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਚੈਰਿਟੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਫੰਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.
ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਪੇਜ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕ: ()) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; (ਅ) ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਸਮਰਥਨ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ; ਅਤੇ (c) ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਿੰਕ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਰੋਤ;
ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਸਾਈਟਸ;
ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹ;
onlineਨਲਾਈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿਤਰਕ;
ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੋਰਟਲ;
ਲੇਖਾਕਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ; ਅਤੇ
ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ.
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ: ()) ਲਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ; (ਅ) ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ; (c) ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭ Name ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (ਡੀ) ਲਿੰਕ ਆਮ ਸਰੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿੰਕ: (a) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; (ਅ) ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਝੂਠਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ; ਅਤੇ (c) ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Name ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਯੂਆਰਐਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਆਰਐਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਆਰਐਲਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਲਿੰਕ. ਜਵਾਬ ਲਈ 2-3 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ.

ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ:

ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ; ਜਾਂ
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਰਿਸੋਰਸ ਲੋਕੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ; ਜਾਂ
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਣਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਲਿੰਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.
ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ Name ਦੇ ਲੋਗੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

ਸਮਗਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ:
ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬਦਨਾਮ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ:
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਿੰਕ ਹਟਾ ਦਿਓ. ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ.

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ:
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿੰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਬੇਦਾਅਵਾ:
ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀਆਂ, ਵਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਬੇਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ:

ਮੌਤ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ;
ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ;
ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰੋ ਜਿਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜਾਂ
ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱੋ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕੱੇ ਜਾ ਸਕਦੇ.
ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਨਾਹੀਆਂ: (a) ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ; ਅਤੇ (ਅ) ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਡਿ .ਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ.